SPRZĄTAMY ŚWIAT!!!

sprzatamy

23 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Sprzątanie świata”. Wszystkie klasy wraz z opiekunami zabrały się za sprzątnie najbliższej okolicy. Uczniowie zaopatrzeni w rękawiczki i worki chętnie włączyli się w akcję, a piękna pogoda sprzyjała. Warto pamiętać, że cała akcja ma na celu nie tylko sprzątnie, ale uzmysłowienie sobie, że każdy z nas ma wpływ na to, jak wygląda nasz planeta! Dbajmy o nią!

 

Pin It