Wybory do Samorządu Uczniowskiego

SU

 "Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim,
którzy razem uczą się, działają...,żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał...,
żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności...
to nie tylko praca, ale i walka... w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości...".

                                                       Janusz Korczak

21 września w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Kandydaci ubiegający się o funkcję w samorządzie przedstawili swój program. Nie zabrakło chwytliwych postulatów: „brak prac domowych w weekendy”, „brak odpytywania w dniu urodzin” czy „większa ilość imprez w szkole”. Każdy z uczniów i nauczycieli naszej szkoły mógł oddać głos na swojego kandydata. Nad całością wyborów czuwali opiekunowie samorządu- Pani Wioleta Hartwig i Pani Agata Respondek. Na nich spoczywała odpowiedzialność za prawidłowy przebieg i zachowanie tajności głosowania. Głosami szkolnych wyborców Przewodniczącą Szkoły została uczennica klasy 8a  Martyna Wojciechowska, a jej zastępcą Wiktor Kanik- Wędłowski. Pozostali kandydaci również weszli w skład samorządu. Martynie i Wiktorowi gratulujemy wygranej i życzymy wielu sukcesów. Wszystkich uczniów klas 4-8 zapraszamy do włączenia się w działalność samorządu.

 

Pin It