Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Kamienna Góra

Wójt gminy Kamienna Góra pan Patryk Straus zarządził wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Kamienna Góra. Będzie to druga kadencja tej rady W gminie powstanie pięć okręgów wyborczych. W każdym wybranych zostanie po 3 radnych. Uprawnionymi do kandydowania i głosowania są uczniowie w wieku 12-18 lat. Kandydaci muszą mieszkać na terenie gminy, nie mogą być karani, ani zawieszeni w prawach ucznia. Uczniowie szkół będący mieszkańcami gminy będą mogli głosować w swojej szkole (Krzeszów, Pisarzowice, Ptaszków, Szarocin) oraz w Urzędzie Gminy (uczniowie szkół spoza terenu Gminy Kamienna Góra, będący mieszkańcami Gminy Kamienna Góra). Rejestracja kandydatów na radnych odbywać się będzie 6 i 7 października. Lista kandydatów będzie podana do publicznej wiadomości 12 października. Tego dnia rozpocznie się kampania wyborcza, która ma trwać do 31 października. Wybory odbędą się 3 listopada 2022 roku.